Hva er god helse?

I 1946 kom Verdens Helseorganisasjon med en ny definisjon på helse – en definisjon ikke alle støtter.