Forbedret beregning av din VO2 max 🙌

Over en tid har Myworkout jobbet med noen endringer for å kunne beregne din VO2 max enda mer persist. 

Endringene vi kommer med vil kunne påvirke noen former for trening. De vil gjøre vår beregning av VO2 max mer sammenlignbar på tvers av ulike treningsformer og hvor du befinner deg når du trener.

Barometrisk press og høydemeter med i beregningen

VO2 max undertrykkes ved havnivå og reduseres lineært med 3-4% per 1000m høyde på grunn av redusert oksygentrykk. Hvis vi har registrert GPS -data eller barometeravlesninger for din 4×4 -trening hvor dette er av betydning, vil vi nå justere VO2 max -evalueringen basert på det barometriske trykket du ble utsatt for mens du trente.

Tilpasninger for 4×4 gjennomført i gangfart 🚶

Internasjonale beregninger for oksygenkostnader når du går og løper er basert på selvvalgt hastighet. Dermed undervurderes energikostnaden når du beveger deg i et tempo som ligger i overgangen mellom gange og løp. Vi har forbedret denne overgangen for å gi et mer realistisk estimat av VO2 max. Er dette tempoet riktig tempo for deg å trene i, vil du heretter oppleve mer korrekte verdier for din VO2 max.  

Bedre beregning av VO2max for utendørs forhold basert på statistisk bevis 🤓

Vi har økt VO2 max -evalueringen noe for utendørs 4×4. Dette er gjort som et resultat av empirisk forskning og forskningsartikler som sammenligner utendørs- og tredemølleaktiviteter og hvordan de oppleves.